Lelki tükör ritkán gyónók számára – a Tízparancs alapján

Mikor gyóntam utoljára? Miért maradt el ilyen sokáig?

1. Uradat, Istenedet imádd és csak Neki szolgálj!

– Imádkozom-e reggelente? Eltervezem-e, hogyan fogom ma Istent és embertársaimat szolgálni?

– Imádkozom-e esténként? Hálát adok-e a napért? Végzek-e lelkiismeret-vizsgálatot?

2. Isten nevét hiába ne vedd!

– Káromkodtam? Isten és a szentek nevét ejtettem-e ki átkozódó, csúnya szavak kíséretében? – Milyen gyakran?

– Szoktam-e emlegetni Isten nevét fölöslegesen, tiszteletlenül? Mondok-e egy fohászt, ha káromlást hallok?

– Esküdöztem fölöslegesen? Szent dolgokkal tréfálkoztam?

3. Az Úr napját szenteld meg!

– Vasárnap, ünnepnap mulasztottam-e szentmisét? Hanyagságból? Hányszor?

– Szentmisén Isten és az ottlevők iránti szeretettel vettem részt?

– Pihenésre és ünneplésre fordítottam-e az egyházi ünnepeket?

– A bűnbánati napokon szoktam-e valamit tenni Isten iránti szeretetből? Ha elfelejtettem, pótoltam-e más napon?

4. Atyádat és anyádat tiszteld!

– Tisztelem-e szüleimet? Engedelmes vagyok-e? Próbálok-e örömet szerezni nekik?

– Tisztelem-e az idősebbeket (iskolában, utcán, stb.)?

5. Ne ölj!

– Szoktam-e verekedni, durváskodni, gúnyolódni? Másoknak fájdalmat okozni? Ha megbántottam valakit, próbáltam-e jóvátenni?

– Vigyázok-e egészségemre? Kerülöm-e a dohányzást, az alkoholt?

– Csábítottam-e mást bűnre?

6. Ne paráználkodj!

– Paráználkodtam-e? Gondoltam, beszéltem-e tisztátalant? (vö. 50.l.)

– Néztem, olvastam-e szándékosan ilyet?

– Cselekedtem-e tisztátalant mással vagy magammal („önkielégítés”)? Hányszor?

7. Ne lopj!

– Vettem-e el olyat, ami nem az enyém? Visszaadtam-e már?

– Vigyáztam-e magam és mások holmijára?

– Felelősnek érzem-e magam a közösség javaiért (iskolában, utcán, vonaton)?

– Nem „lopom-e” az időt? – Becsülettel végzem-e kötelességeimet (hittan, tanulás, munka)?

8. Hamis tanúságot ne szólj embertársad ellen!

– Hazudtam? Okoztam-e ezzel másnak kárt?

– Rágalmaztam? Fogtam-e másra olyat, ami nem igaz? Jóvátettem-e ezt?

– Megvédtem-e más becsületét, ha tehettem?

9-10. Embertársad házastársát ne kívánd! Se más egyebet, ami az övé, ne kívánd!

– Irigykedtem-e (más értékeire, tehetségére, stb.)?

– Szívesen adtam-e rászorulóknak (tulajdonomból, időmből)?

Kapcsolódó:
Lelki tükör rendszeresen gyónók számára