Kezdőlap Blog Oldal 63

Hirdetések – 2015. január 4.

2015. január 6., 17:45 óra: vízkereszt ünnepe, parancsolt ünnep.

Aki házszentelést szeretne kérni, kérjük a sekrestyében vagy az atyáknál jelezze.

Háromalkalmas előadásra hívunk minden érdeklődőt a Kismarosi Művelődési Házba:
– Január 15.: Hogy vagyok jelen a házasságomban, emberi kapcsolataimban?
– Január 22.: Határaim meg(nem)tartása.
– január 29.: Jó szülő holtig tanul…
Mindhárom alkalom este 20:00 órától 22:00 óráig tart.

Hirdetések – 2014. december 28.

2014. December 31., szerda – Év végi hálaadás
17:00 óra: Szentségimádás
17:45 óra: Hálaadó szentmise

2015. január 1., csütörtök – Szűz Mária Isten Anyja, újév
8:00 óra
9:30 óra

Áldott ünnepet

Áldott ünnepet 2014 karácsonyánHasonló a mennyek országa a mustármaghoz, a kovászhoz…” (Mt13,31)

Hasonló a mennyek országa az adventi koszorún égő gyertyához, mely kisebb ugyan a lakásban található többi fényforrásnál, mégis mikor meggyújtják, varázslatos fényt áraszt és maga köré gyűjti az egész családot.

Hasonló a mennyek országa a vacsora utáni meghitt beszélgetéshez, melyben elmeséljük egymásnak, hogy kivel mi történt aznap, és így a nap végén minden a helyére kerül, ami napközben olyan rendezetlennek tűnt.

Hasonló a mennyek országa a reggeli kávé illatához, melyben várakozással és reménységgel tekintünk arra, ami aznap reánk vár.

Hasonló a mennyek országa a parányi mezítelen gyermektalpak hajnali surranásához a parkettán s miközben várjuk, hogy a félálomban érkező bebújjon mellénk takarónk alá, arra gondolok, hogy ez már maga a mennyország.

Hasonló a mennyek országa mindahhoz, ami egészen kicsi, parányi, szinte jelentéktelen, mégis az örökkévalóságot hordozza magában, mint a mustármag, a kovász, a gyertya fénye, a csendes beszélgetés, a kávéillatú remény, a mezítelen talpak surranása.

Ezekből és ezekhez hasonlókból mindenkinek adatik nap mint nap bőven.

Annak lesz karácsonya, aki meglátja, észre is veszi őket, és aki rá tud csodálkozni és hálát is ad érte.

Áldott ünnepeket kívánunk sok szeretettel:

István atya és Norbi atya

2014 karácsonyán

Karácsonyi pásztorjáték 2014. december 24., 15 óra

Pásztorjáték 2014, Kismaros

Szereposztás:

Narrátor: Hantos Bálint
Kisjézus: Folly-Ritvay Bercel
Szűz Mária: Folly-Ritvay Bíborka
Szent József: Hantos Patrik
Öreg pásztor: Fehértói-Nagy Gergely
első és negyedik pásztor: Manczúr Mátyás
második pásztor: Csatai Róbert
harmadik pásztor: Kovács Levente
ötödik pásztor: Folly-Ritvay Levente
kisbojtárok: Folly-Ritvay Balabán, Manczúr Márton
Gáspár király: Folly-Ritvay Bendegúz
Menyhárt király: Pantali Zalán
Boldizsár király: Hovanecz Máté
első angyal: Fehértói-Nagy Borbála
második angyal: Csatai Nóra
harmadik angyal: Fehértói-Nagy Margit, Kelecsényi Sarolt
negyedik angyal: Pantali Villő, Balázs Sára

angyalok:

Baráz Anna
Baráz Emma
Baráz Hanga
Horváth Emese
Kmetyó Patrícia
Kovács Anna
Legendás Lora
Osváth Laura
Parragh Anna
Schmotzer Aliz

Pásztorjáték 2014, Kismaros

Pásztorjáték énekei

1. ének:

Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő!
Beteljesült már az idő.
Törd át az ég zárt ajtaját,
Vár a világ sóvárgva rád.

Megnyílt az ég, harmatozva,
Megváltónkat, hogy lehozza,
Ég felhői, nyíljatok szét,
Hozva Jákob fejedelmét.

Föld, virulj ki, völgyön, halmon,
Viruló zöld hadd fakadjon,
Nyílj ki földnek szép virága:
Dávid házának Királya!

Ó fényes Nap, ó szép Csillag,
Téged vágyunk mi látni csak,
Kelj fel Napunk, fényességed
Űzze el a sötétséget!

2. ének:

Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok!
Hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, lássátok.
Istennek fia , aki született
jászolban, jászolban,
Ő leszen néktek üdvözítőtök valóban, valóban.
Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária.

Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent fia, szent fia.
El is menének köszöntésre azonnal, azonnal,
Szép ajándékot vivén szívükben
magukkal, magukkal.
A kis Jézuskát egyenlőképpen  imádják, imádják,
A nagy Úristent ilyen nagy jóért  mind áldják, mind áldják.

3. ének:

A kis Jézus megszületett, örvendjünk!
Elküldötte Ő Szent Fiát Istenünk.
Betlehemben fekszik rongyos jászolban,
Azért van oly fényesség a városban.
Eleibe térdepelünk mindnyájan.
Örvendezve énekelünk vígságban.
Dicséretet mondunk édesanyjának,
Ajándékot adunk a kis Jézusnak.

4. ének:

Pásztorok keljünk fel, hamar induljunk el,
Betlehem városába, rongyos istállócskába,
Siessünk, ne késsünk,
Hogy még ezen éjjel odaérhessünk,
Mi urunknak tiszteletet tehessünk.

5. ének:

Ó, gyönyörűszép, titokzatos éj!
Ég szemű gyermek, csöpp rózsalevél.
Kisdedként az édes Úr
Jászolában megsimul
Szent Karácsony éjjel!

Ó, fogyhatatlan, csodálatos ér!
Hópehely, ostya, csöpp búzakenyér.
Benne, lásd, az édes Úr
Téged szomjaz, ráborul,
Egy világgal ér fel!

6. ének:

Pásztorok, pásztorok örvendezve
Sietnek Jézushoz Betlehembe;
Köszöntést mondanak a kisdednek,
Ki váltságot hozott az embereknek.

Angyalok szózata minket is hív,
Értse meg ezt tehát minden hű szív;
A kisded Jézuskát mi is áldjuk,
Mint a hív pásztorok, magasztaljuk.

Üdvözlégy, kis Jézus! reménységünk,
Aki ma váltságot hoztál nékünk.
Meghoztad az igaz hit világát,
Megnyitád szent Atyád mennyországát.

Dicsőség, imádás az Atyának,
Érettünk született szent Fiának,
És a vigasztaló Szentléleknek,
Szentháromságban az egy Istennek.

7. ének:

Rossz a Jézus kiscsizmája, sír a ködmöne.
Ázik-fázik, megveszi az Isten hidege.
Hogyha volna kiscsizmám, Jézuskának oda’dnám.
Báránybőrös ködmönkémmel jól betakarnám.
Akkor hozzám hajolna, s talán meg is csókolna:
Boldogabb e széles földön senki sem volna.

8. ének:

Fel nagy örömre, ma született,
aki után a föld epedett;
Mária karján égi a lény:
isteni kisded szűznek ölén.
Egyszerű pásztor jöjj közelebb,
nézd a te édes Istenedet!

Nem ragyogó fény között nyugoszik,
bársonyos ágya nincs neki itt;
csak ez a szalma, koldusi hely,
rá meleget a pára/marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj,
mert ez az égi s földi Király!

Karácsonyi ünnepi miserend Kismaroson

A római katolikus templom melletti betlehem Kismaroson 2014. decemberében - Fotó: Fűzy-Molnár Zoltán

December 24., szerda
15:00 óra: Karácsonyi misztériumjáték
24:00 óra: Éjféli mise

December 25., csütörtök – Urunk születésének ünnepe
8:00 óra: Pásztorok miséje
9:30 óra: Ünnepi szentmise

December 26., péntek
9:30 óra: Szent István első vértanú ünnepe

December 27., szombat
17:45 óra: Szent János ünnepe

December 28., vasárnap – Szent Család Ünnepe
8:00 óra
9:30 óra (Gitáros mise.)

December 30., kedd
17:45 óra

December 31., szerda – év végi hálaadás
17:00 óra: Szentségimádás
17:45 óra: Hálaadó szentmise

2015. január 1., csütörtök – Szűz Mária Isten Anyja, Újév
8:00 óra
9:30 óra