Kezdőlap Blog

Húsvéti ünnepi miserend

A nagyböjti szent 40 nap idején készülünk azokra a napokra, amikor azzal találkozunk „Akit szeret a lelkünk” /Énekek éneke 3, 1/.
A nagyhét szertartásai segítenek, hogy a Szent Három Napot lelkigyakorlatként élhessük át:

VIRÁGVASÁRNAP: 8 órakor csendes szentmise. Aki teheti a 9:30 –as ünnepi barkaszentelési szentmisén vegyen részt.

NAGYCSÜTÖRTÖK:
10 órakor krizmaszentelési szentmise Vácott, melyen a résztvevő közel 100 pap megújítja a papszenteléskor tett ígéretét. Ezen a Szentmisén szenteli meg a püspök az év közben használatos olajokat és a krizmát.

18 órakor az Utolsó Vacsora emlékmiséje, ezen a Szentmisén mindenkit hív Jézus a Szentáldozásra.

NAGYPÉNTEK:
17 órakor Keresztút
18 órakor ünnepi nagypénteki liturgia

NAGYSZOMBAT:
Napközben a templom egész nap nyitva szentsír látogatásra

19:30-kor Húsvéti vigília szertartás,

HÚSVÉTVASÁRNAP: 8 órakor és 9:30-kor szentmise – tojásvadászat a plébánia kertben a gyerekeknek, a felnőtteknek ünnepi agapé a plébánián.
HÚSVÉTHÉTFŐN: Csak 8 órakor lesz szentmise.

Tartós élelmiszergyűjtés

Toggle title

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2016. évi körlevele

a nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtésről, mely március 6. és 20. között valósul meg templomunkban. Segítsük a Karitász munkáját az 1356-os telefonszám hívásával, mely alkalmanként 500 Ft támogatást jelent.

Hirdetések – 2023. január 15.

● A héten tartjuk ökumenikus imahetet. Mindenkit szeretettel hívunk, hogy ki-ki lehetősége szerint kapcsolódjék be a keresztények egységéért végzett imádságba.

● Az ökumenikus imaalkalom miatt hétfőn a bibliakör még elmarad.

● Szerda este 20.00-kor Taize-i imaóra lesz, mindenkit szeretettel várunk.

● Csütörtökön a megszokott rend szerint lesz a szentségimádás.

● Pénteken 16.00-tól az elsőáldozásra készülő gyermekeknek lesz alkalma a verőcei közösségi házban.

● Előre hirdetjük, hogy január 31-én, kedden Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató tart előadást a verőcei művelődési házban, 17 órai kezdettel. A téma: Fejleszt vagy rombol? Kulcs az okos eszközök okos használatához. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Hirdetések – 2023. január 9.

 • Csütörtökön a megszokott rend szerint lesz a szentségimádás.
 • Péntek és vasárnap között emléktúrára indulunk a dunakanyari svábok 1945 januári kényszermunkára hurcolásának emlékére. Három nap alatt végigjárjuk azt az útvonalat, amit megtettek a Dunakanyartól a Kál-Kápolnai vasútállomásig. A túra során összesen 130 km-t teljesítünk. Csatlakozni 1-1 napra, illetve péntek délelőttre, Katalinpusztáig is lehetséges. Találkozó: 13-án pénteken 7,30-kor a Köztársaság téren. Bővebb információ Györeiné Herth Piroskánál és Lászlófi Károlynál.
 • Pénteken 16.00-tól a tavalyi elsőáldozóknak, a “mikro-ifiseknek” lesz alkalma a verőcei közösségi házban.
 • Szombat délután 16.00-tól a mini-ifisekkel, 5-6. osztályosokkal találkozunk Verőcén a közösségi házban.

Hirdetések – 2022. december 18.

 • A jövő évre még kedvezményesen elő lehet fizetni az Új ember és a Keresztény élet című újságokat.
 • A héten kedden és csütörtökön reggel 6.15-kor lesz még hajnali mise. A roráték után meleg tea és közös reggeli vár ránk a Major Sándor teremben. Köszönjük mindazoknak, akik ennek előkészítésében segítenek.
 • Hétfőn a bibliakör kivételesen elmarad.
 • Szerdán délelőtt 11-kor lesz Hantos Péter testvérünk temetése, majd azt követően gyászmise. Ugyancsak szerdán temetjük Horváth László testvérünket, 15.00-kor. Utána 16.00-kor érte is lesz gyászmise. Imádkozzunk értük és hozzátartozóikért.
 • Szerdán 20.00-kor ismét taize-i imaóra lesz a paplakban. Mindenkit szeretettel hívunk.
 • Csütörtökön a megszokott rendben lesz szentségimádás.
 • Péntek délután 17.30-kor rövid karácsonyi színdarabot adunk elő a kis-ifisekkel a Ciszterci nővéreknél. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
 • Szombat délután 16.00-kor a gyerekekkel pásztorjátékot adunk elő a templomban. Mindenkit szeretettel várunk.
 • Szenteste 24.00-kor lesz az éjféli-mise.
 • Karácsony ünnepén, amely ezúttal vasárnapra esik, vasárnapi miserend érvényesül. Reggel 8.00-kor ünnepi igeliturgia lesz, 9.30-kor szentmise.
 • Karácsony másnapján, 26-án hétfőn csak 9.30-kor lesz szentmise.
 • Aki idén még nem fizetett egyházi hozzájárulást, megteheti ezt még banki átutalással is új bankszámlaszámunkra (Római Katolikus Egyházközség Kismaros 10700323-73843063-51100005 CIB bank) vagy a sekrestyében Valikáéknak is odaadhatja.
 • Előre hirdetjük, hogy ​​ január 13-a péntek és 15-e vasárnap között emléktúrára indulunk a dunakanyari svábok 1945 januári kényszermunkára hurcolásának emlékére. Három nap alatt végigjárjuk azt az útvonalat, amit megtettek a Dunakanyartól a Kál-Kápolnai vasútállomásig. A túra során összesen 130 km-t teljesítünk. Csatlakozni 1-1 napra, illetve péntek délelőttre, Katalinpusztáig is lehetséges. Találkozó: 13-án pénteken 7,30-kor a Köztársaság téren. Bővebb információ Györeiné Herth Piroskánál és Lászlófi Károlynál.

Hirdetések – 2022. december 11.

 • Advent folyamán Kismaroson kedden és csütörtökön reggel 6.15-kor vannak a hajnali misék. A szentmisék után meleg tea és közös reggeli vár ránk a Major Sándor teremben. Köszönjük mindazoknak, akik ennek előkészítésében segítenek.
 • Adventben hétköznap este nincsenek szentmisék.
 • Csütörtökön a megszokott rendben lesz szentségimádás. Délután 17.00-tól szentgyónásra lesz lehetőség a templomban. A gyónásra előre is föl lehet iratkozni: https://docs.google.com/document/d/1T3iKvok9szZkHve2ngD3tx14UK7ehEUTB66W9j6Wn5o/edit?usp=sharing
 • Szombaton, december 17-én lesz a templomban egyházközségünk kórusának “angyalváró hangversenye” 16.30-as kezdettel. Nagy szeretettel várunk mindenkit! Az előesti szentmise kivételesen paplakban lesz!
 • Előre hirdetjük, hogy december 22-én hétfőn, a szokásos rend szerint lesz a márianosztrai zarándoklat.
 • Aki idén még nem fizetett egyházi hozzájárulást, megteheti ezt még banki átutalással is új bankszámlaszámunkra (Római Katolikus Egyházközség Kismaros 10700323-73843063-51100005 CIB bank) vagy a sekrestyében Valikáéknak is odaadhatja.
 • Az egyházközségünk kezdeményezésében ismét két körben is megvalósul az élő adventi kalendárium, ami Kismaros házainak ablakán nyílik meg minden este december 1. és 24. között. Karácsonyra pedig egész Kismaros fénybe fog borulni, reményt adva ezzel, hogy a világosság legyőzi a sötétséget. Az újonnan nyíló ablak előtt 18 és 19 óra között kültéri vendégvárás lehetséges, ezért érdemes vinni saját bögrét. A pontos helyszíneket a kihelyezett plakáton lehet megnézni. Áldott adventi várakozást kívánunk!
 • Előre hirdetjük, hogy ​​ január 13-a péntek és 15-e vasárnap között emléktúrára indulunk a dunakanyari svábok 1945 januári kényszermunkára hurcolásának emlékére. Három nap alatt végigjárjuk azt az útvonalat, amit megtettek a Dunakanyartól a Kál-Kápolnai vasútállomásig. A túra során összesen 130 km-t teljesítünk. Csatlakozni 1-1 napra, illetve péntek délelőttre, Katalinpusztáig is lehetséges. Találkozó: 13-án pénteken 7,30-kor a Köztársaság téren. Bővebb információ Györeiné Herth Piroskánál és Lászlófi Károlynál.

Hirdetések – 2022. december 4.

 • Köszönjük a múlt vasárnapi, adventi lelkinap szervezésében, lebonyolításában kapott sok segítséget, és hálát adunk a közös töltődés öröméért.
 • Advent folyamán Kismaroson kedden és csütörtökön reggel 6.15-kor vannak a hajnali misék. A szentmisék után meleg tea és közös reggeli vár ránk a Major Sándor teremben. Köszönjük mindazoknak, akik ennek előkészítésében segítenek.
 • Adventben hétköznap este nincsenek szentmisék.
 • Hétfő este 18.30-kor Biblia-kör lesz a paplakban.
 • Szerdán 21.00-kor ismét taize-i imaóra lesz a paplakban. Mindenkit szeretettel hívunk.
 • Csütörtökön a megszokott rendben lesz szentségimádás.
 • Pénteken délután 16.00-tól a tavalyi elsőáldozókkal találkozunk a verőcei közösségi házban. Az alkalom 16.45-ig tart. 16.45-től pásztorjáték próbát tartunk.
 • Előre hirdetjük, hogy Kismaroson december 15-én csütörtök késő délután és este lesz adventi gyóntatás.
 • Aki idén még nem fizetett egyházi hozzájárulást, megteheti ezt még banki átutalással is új bankszámlaszámunkra (Római Katolikus Egyházközség Kismaros 10700323-73843063-51100005 CIB bank) vagy a sekrestyében Valikáéknak is odaadhatja.
 • Az egyházközségünk kezdeményezésében ismét két körben is megvalósul az élő adventi kalendárium, ami Kismaros házainak ablakán nyílik meg minden este december 1. és 24. között. Karácsonyra pedig egész Kismaros fénybe fog borulni, reményt adva ezzel, hogy a világosság legyőzi a sötétséget. Az újonnan nyíló ablak előtt 18 és 19 óra között kültéri vendégvárás lehetséges, ezért érdemes vinni saját bögrét. A pontos helyszíneket a kihelyezett plakáton lehet megnézni. Áldott adventi várakozást kívánunk!