Kezdőlap Blog

Húsvéti ünnepi miserend

A nagyböjti szent 40 nap idején készülünk azokra a napokra, amikor azzal találkozunk „Akit szeret a lelkünk” /Énekek éneke 3, 1/.
A nagyhét szertartásai segítenek, hogy a Szent Három Napot lelkigyakorlatként élhessük át:

VIRÁGVASÁRNAP: 8 órakor csendes szentmise. Aki teheti a 9:30 –as ünnepi barkaszentelési szentmisén vegyen részt.

NAGYCSÜTÖRTÖK:
10 órakor krizmaszentelési szentmise Vácott, melyen a résztvevő közel 100 pap megújítja a papszenteléskor tett ígéretét. Ezen a Szentmisén szenteli meg a püspök az év közben használatos olajokat és a krizmát.

18 órakor az Utolsó Vacsora emlékmiséje, ezen a Szentmisén mindenkit hív Jézus a Szentáldozásra.

NAGYPÉNTEK:
17 órakor Keresztút
18 órakor ünnepi nagypénteki liturgia

NAGYSZOMBAT:
Napközben a templom egész nap nyitva szentsír látogatásra

19:30-kor Húsvéti vigília szertartás,

HÚSVÉTVASÁRNAP: 8 órakor és 9:30-kor szentmise – tojásvadászat a plébánia kertben a gyerekeknek, a felnőtteknek ünnepi agapé a plébánián.
HÚSVÉTHÉTFŐN: Csak 8 órakor lesz szentmise.

Tartós élelmiszergyűjtés

Toggle title

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2016. évi körlevele

a nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtésről, mely március 6. és 20. között valósul meg templomunkban. Segítsük a Karitász munkáját az 1356-os telefonszám hívásával, mely alkalmanként 500 Ft támogatást jelent.

Hirdetések – 2024. május 19.

Május hónapban az esti szentmisék előtt 10 perccel a loretói litániát imádkozzuk.

Kedden és pénteken a megszokott időpontban vannak a szentmisék.

Kedden 18.30-tól az egyháztanáccsal találkozunk a paplakban.

Szerdán 17.45-kor lesz szentmise Verőcén a kápolnában.

Szerda este 18.30-tól a szentségekre készülő felnőttekkel, katekumenekkel találkozunk Verőcén a plébánián.

Csütörtökön a megszokott rendben van a szentségimádás.

Pénteken 16.00-tól a elsőáldozásra készülő gyerekeknek lesz vizsgázós alkalma Verőcén a közösségi házban.

Szombat délelőtt 8.30-tól a kismarosi elsőáldozók számára lesz első gyónás és próba a templomban.

Vasárnap a 8-as mise után emlékezünk meg a kismarosi hősökről.

Vasárnap a 9.30-as szentmisében 13 gyermek járul majd először szentáldozáshoz. Imádkozzunk értük és családjaikért!

Egyházmegyénk főiskolája, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, várja a jelentkezőket hitéleti képzéseire. Kántor, valamint katekéta és lelkipásztori munkatárs szakjainkra, a jelentkezési határidő május 31. Bővebb információ a kitett plakáton olvasható.

Hirdetések – 2024. május 12.

Május hónapban az esti szentmisék előtt 10 perccel a loretói litániát imádkozzuk.

Hétfőn a megszokott rend szerint lesz a márianosztrai engesztelő zarándoklat.

Hétfőn és szerdán 17.45-kor lesz szentmise Verőcén a kápolnában.

Hétfő este 18.30-tól bibliakört tartunk a paplakban.

Csütörtökön a megszokott rendben van a szentségimádás.

Pénteken 16.00-tól az elsőáldozásra készülő gyerekeknek lesz alkalma Verőcén közösségi házban.

Szombaton pünkösdi ifjúsági szentségimádás lesz Vácon a Fehérek templomában 18-tól 21 óráig az Észak-Duna-menti Nagyboldogasszony Közösség szervezésében. A dicsőítő
szentségimádás alatt szentgyónásra is lesz lehetőség. Szeretettel várunk minden fiatalt!

Hirdetések – 2024. május 5.

 • Május hónapban az esti szentmisék előtt 10 perccel a loretói litániát imádkozzuk.
 • Hétfőn 17.45-kor lesz szentmise Verőcén a kápolnában.
 • Szerda este 17.45-kor igeliturgia lesz Verőcén a kápolnában
 • Csütörtökön a megszokott rendben lesz a szentségimádás.
 • Pénteken 16.00-tól a nano és mikor-ifiseknek (4. és 5. osztályosoknak) lesz alkalma Verőcén közösségi házban.
 • Szombaton az előesti szentmise kivételesen fönt a templomban lesz, 18.00-i kezdéssel, mert Szabó Gábor atya újmiséjét ünnepeljük. A mise után szeretetvendégséget is tartunk a közösségi házban. Süteményt szeretettel fogadunk.
 • Május 18-án Pünkösdi Ifjúsági Szentségimádás lesz Vácon a Fehérek Templomában 18-tól 21 óráig az Észak-Dunamenti Nagyboldogasszony Közösség szervezésében. A dicsőítő szentségimádás alatt szentgyónásra is lesz lehetőség. Szeretettel várunk minden fiatalt!
 • Előre hirdetjük, hogy idén a napközis hittantábort július 29-e és augusztus 2-a között tartjuk. Hamarosan lesz jelentkezési lap is.

Hirdetések – 2024. április 28.

 • Hétfőn és szerdán 17.45-kor lesz szentmise Verőcén a kápolnában.
 • Hétfőn este 18.30-tól bibliakör lesz a paplakban.
 • Csütörtökön a megszokott rendben lesz a szentségimádás.
 • Pénteken 16.00-tól az elsőáldozókkal, és 16.45-től szüleikkel találkozunk Verőcén közösségi házban.
 • Szombat este a megszokott időben 17.00-kor lesz előesti szentmise Verőcén a kápolnában.
 • Szeretettel várjuk a fiatalokat 13 éves kortól az Észak-Duna-menti Nagyboldogasszony Közösség tavaszi találkozójára május 4-én, szombaton az alsógödi plébániára. A nap során szentmisén veszünk részt, előadást hallhatunk az imádságról, melyet kiscsoportokban és műhelyekben dolgozunk fel, illetve kötetlen, játékos programokkal is készülünk. További információk és jelentkezés a közösség Facebook oldalán található.
 • Szombat este 18.30-tól a mini-ifisekkel, 6-7. osztályosokkal találkozunk Verőcén a közösségi házban.
 • Május 18-án Püskösdi Ifjúsági Szentségimádás lesz Vácon a Fehérek Templomában 18-tól 21 óráig az Észak-Duna-menti Nagyboldogasszony Közösség szervezésében. A dicsőítő szentségimádás alatt szentgyónásra is lesz lehetőség. Szeretettel várunk minden fiatalt!
 • Előre hirdetjük, hogy idén a napközis hittantábort július 29-e és augusztus 2-a között tartjuk.

Hirdetések – 2024. április 21.

Hétfőn és szerdán 17.45-kor lesz szentmise Verőcén a kápolnában.

Kedden este 17.45-kor kivételesen igeliturgia lesz.

Szerda este 18.30-tól a szentségekre készülő felnőttekkel, katekumenekkel találkozunk Verőcén a plébánián.

Csütörtökön a megszokott rendben lesz a szentségimádás.

Pénteken 16.00-tól a nano- és mikro-ifiseknek (4 és 5. osztályosoknak) lesz alkalma Verőcén közösségi házban.

Szombat este a megszokott időben 17.00-kor lesz előesti szentmise Verőcén a kápolnában.

Szombat délután 17.00-kor kezdődik Kóspallagon a 4. ima-katekézis alkalom. Mindenkit nagy szeretettel várunk a négy egyházközséggel közös lelki készületre. Akinek az utazás gondot okoz, kérünk jelezze, vagy iratkozzon föl a sekrestyében, és gondoskodunk fuvarról!

Előre hirdetjük, hogy idén a napközis hittantábort július 29-e és augusztus 2-a között tartjuk.

Szeretettel várjuk a fiatalokat 13 éves kortól az Észak-Dunamenti Nagyboldogasszony Közösség tavaszi találkozójára május 4-én, szombaton az alsógödi plébániára. A nap során szentmisén veszünk részt, előadást hallhatunk az imádságról, melyet kiscsoportokban és műhelyekben dolgozunk fel, illetve kötetlen, játékos programokkal is készülünk. További
információk és jelentkezés a közösség Facebook oldalán található.

Május 18-án Pünkösdi Ifjúsági Szentségimádás lesz Vácon a Fehérek Templomában 18-tól 21 óráig az Észak-Dunamenti Nagyboldogasszony Közösség szervezésében. A dicsőítő szentségimádás alatt szentgyónásra is lesz lehetőség. Szeretettel várunk minden fiatalt!