Hirdetések – 2024. június 9.

● Hálásan köszönjük az oltárkészítésekben, az Úrnapi szentmisén, körmeneten és a liturgia széppé tételében kapott sok segítséget.
● Hétfőn a megszokott módon lesz Márianosztrán a havi engesztelő zarándoklat.
● Hétfőn és szerdán 17.30-kor lesz szentmise Verőcén a kápolnában.
● Kedden és pénteken a megszokott időpontban vannak a szentmisék.
● Csütörtökön a megszokott rendben van a szentségimádás.
● Pénteken a frissen elsőáldozáshoz járult gyerekekkel találkozunk közös visszatekintésre, ünneplésre, játékra 16.00-kor Verőcén a közösségi házban.
● Szombat délelőtt 10.00-kor Vácon a Barátok templomában Marton Zsolt püspök atya diakónussá szenteli Finta Zsolt papnövendékünket, és áldozópappá szenteli Hümpfner Erik
diakónust. Szeretettel várjuk a testvéreket erre az ünnepre, és kérjük továbbra is imádkozzanak a papnövendékekért, új hivatásokért.
● Idei napközis hittantáborunkat július 29. és augusztus 4-e között tartjuk. A táborra a plébániáinkhoz tartozó, és/vagy iskolai hitoktatásban résztvevő alsós és ötödikes gyermekeket várunk résztvevőként. 6-os korosztálytól fölfelé lehet segítőként is jelentkezni. A segítők kiválasztásakor nem az életkor, hanem a személyes érettség, alkalmasság a döntő
szempont. A tábor költsége 25 000,-Ft/fő, testvérkedvezmény idén is van, illetve akinek a részvétel anyagi gondot jelent, kérjük, jelezze, Áron atyánál. A táborba jelentkezni az
internetes kérdőív kitöltésével lehet, június 23-áig: https://forms.gle/J4YdN7FQLkdtUuST7
● Szeretettel vár minden 13 év feletti fiatalt egyházmegyénk Észak-Dunamenti ifjúsági régiójának közössége a nyári táborába, Nagymarosra. A tábor időpontja: július 8-13.
Idei témánk: Életünk Jézusban. Jelentkezési határidő: június 19. További információ a hirdetőtáblán található plakáton és a mente.hu-n, illetve az Észak-Duna facebook oldalán található.