Hirdetések – 2023. november 19.

Ezen a vasárnapon, amely a szegények világnapja is, a karitász javára van gyűjtés.

Hétfőn és szerdán a megszokott időben van a szentmise Verőcén a kápolnában.

Szerda este a szentségekre készülő felnőtteknek, katekumeneknek van alkalma Verőcén a plébánián.

Csütörtökön a szokásos rend szerint lesz a szentségimádás.

Pénteken 16.00-tól az elsőáldozásra készülő gyerekeket várjuk Verőcén a közösségi házban.

Előre hirdetjük, hogy december 3-án, Advent első vasárnapján a 9.30-as szentmisét követően egyházközségi adventi lelkinapot tartunk, amely egyben az egyházmegyei
ima-katekézis sorozat második alkalma is.

Az egyházi, és lassan a polgári év végéhez is közeledve szeretettel kérjük, hogy, aki még nem tette meg, rendezze egyházi hozzájárulását (régi nevén egyházadóját). A
közösséghez tartozásnak és szeretetnek fontos kifejeződése, hogy közösen hordozzuk anyagi terheinket.

A szép búcsúi szentmisénk végén külön köszönetünket fejezzük ki a vegyeskarnak a szép szolgálatáért, Tóka Ágoston orgonaművésznek a közreműködésért, az iskola németes diákjainak a felolvasásért és sekrestyésünknek a díszítésért. Köszönjük, hogy széppé tették a közös ünnepet.