Hirdetések – 2023. október 1.

  • Október hónapban külön szeretettel hívunk mindenkit a szentmisék előtti közös rózsafüzér imádságra.
  • Hétfőn a Biblia-kör kivételesen elmarad.
  • Csütörtökön a szokásos rend szerint lesz a szentségimádás.
  • Elkezdődött a paplak átalakítása, hogy közösségeink számára még inkább otthonos és alkalmas legyen. Hálásan köszönjük mindenkinek az ezzel kapcsolatos eddigi segítséget, erőfeszítéseket.
  • Előre hirdetjük, hogy október 21-e, szombat estére a négy egyházközség számára közös találkozót szervezünk Verőcén a közösségi házban. A találkozó a püspök atya által meghirdetett lelki előkészület része, amellyel Egyházmegyénk alapításának 1000 éves évfordulójára és a felújítás alatt álló Székesegyház átadására, megszentelésére készülünk. A 18.00-20.00 között tervezett alkalmon imádság, dicsőítés, rövid lelki tanítás, beszélgetés, kötetlen együttlét és szeretetvendégség vár ránk. Nagy szeretettel hívjuk már előre is mind a négy egyházközség minden tagját, családokat és egyedülállókat, fiatalokat és időseket egyaránt.
  • Október 28. szombatra buszos zarándoklatot szervezünk Pálosszentkútra a pálos Mária kegyhelyre, ahol Temesvári Károly Benedek atya sírját is meglátogatjuk. Kérjük, hogy a mise után a sekrestyében jelentkezzen, aki szándékozik jönni erre a zarándoklatra kb. 7.000-10.000 Ft útiköltséggel számolva. A jelentkezők létszáma határozza meg, hogy egy busz elég lesz-e, és hogy egy főre mennyi költség jut a buszbérlésből. A jelentkezők száma alapján kalkulált előleg befizetése véglegesíti a jelentkezést. Befizetni a következő héten a sekrestyében lehet.
  • Hála Istennek Emmer Pista bácsi egészsége javulást mutat, de továbbra is imádkozzunk együtt mihamarabbi teljes felgyógyulásáért!