Hirdetések – 2023. május 28.

  • Pünkösd ünnepétől egyházmegyénkben is bevezetésre kerül az új misekönyv. A szentmise szövegében a hivatalos, latin nyelvű misekönyvhöz közelebb álló fordítás, valamint teológiai magyarázatok miatt történtek változások, illetve belekerültek az újabban bevezetett ünnepek és az újabb szentek miseszövegei is. Az új misekönyv abban is segíthet bennünket, hogy ne csak megszokottan, hanem megújult figyelemmel ünnepeljük a szentmisét. Anélkül, hogy a részletekbe belemennénk, két változást szeretnék kiemelni. A hívekkel közösen mondott részekben, a „gyónom a mindenható…” kezdetű bűnbánati imádságban ezentúl nem tesszük hozzá Szűz Máriához a szeplőtelen szót, mert az a latin szövegben sem szerepel. A másik változás a felajánláshoz kötődik. A latin szöveghez hűen ezentúl a pap külön utal arra, hogy a szentmise a hívek áldozata is. Nem csupán puszta fordítási kérdésről van szó, hanem teológiai különbségtételről. A Vatikáni Zsinat hangsúlyozza a hívek aktív részvételét, és hogy ők is valóságosan részt vesznek az áldozat bemutatásában, sőt, saját életük felajánlását teszik a kenyér és bor mellé az oltárra. Ezért a pap ezentúl magyarul is így szóltja majd meg a hívőket: „Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.” A válasz ugyanaz lesz rá, mint eddig. Aki részletesen szeretne tájékozódni az új misekönyvvel kapcsolatban, a verőcei egyházközség honlapján talál ehhez kapcsolódó anyagot. https://www.veroceiplebania.hu/
  • Csütörtökön a megszokott rend szerint lesz a szentségimádás.
  • Péntek délután 16.00-tól lesz az elsőáldozásra készülők gyónása és a liturgiapróba a templomban.
  • Ugyancsak péntek délután 16.00-tól a tavalyi elsőáldozókkal, mikro-ifisekkel találkozunk Verőcén a közösségi házban.
  • Szombaton lesz a négy egyházközség közös zarándoklata Győrbe, Apor Vilmos vértanúságának helyére. A zarándoklatra a most vasárnapig lehetett jelentkezni. A zaránokokkal szombat reggel 6.45-kor találkozunk Verőcén a rendőrség előtti buszmegállóban, és 7.00-kor Kismaroson a Művelődési Házzal szembeni buszmegállóban. A hazaérkezést este 18.00-körülre tervezzük.
  • Vasárnap a 9.30-as szentmise keretében 7 kismarosi gyermek járul először szentáldozáshoz. Imádkozzunk az elsőáldozókért és családjukért, hogy megmaradjanak és egyre növekedjenek a Jézussal való egységben.
  • Előre hirdetjük, hogy június 11-én, vasárnap, Úrnapján reggel 8-órakor nem lesz szentmise, hanem 9.00-kor tartunk közös szabadtéri szentmisét, utána pedig Úrnapi körmenetet, hálát adva azért, hogy az Oltáriszentség Jézus velünk van a hétköznapi életünk terein, a házaink között, és szeretné, ha krisztusi közösségként fölragyogtatnánk az Ő jelenlétét. Az Úrnapi körmenet oltárainak, útvonalainak díszítésére szeretettel kérjük a fiatalabb nemzedék segítségét is, a gyermekeket pedig virágszirom szórására hívjuk. Szeretnénk, ha mind a készület, mind a liturgia a közösség egységének kifejeződése, ünnepe is lenne.
  • Elindult a jelentkezés az idei napközis hittantáborba, melyet július 24-28-a között tartunk. Az jelentkezési információk a hátul kitett lapokon és az interneten is olvashatók. A jelentkezés az alábbi űrlapon történik: https://forms.gle/KiYBVcvBZbyZfReo8