Hirdetések – 2018. április 7.

● A most vasárnapi szentmiséken a Szentföld javára, a Szentföldön élő keresztény testvéreink javára van gyűjtés.
● Április 7-én délután 17.00-kor az ifjúsági hittanosok és az egyházmegye papnövendékei a kismarosi művelődési házban újra előadják a Szent Johanna életéről szóló színdarabot. Mindenkit szeretettel várunk.
● A havi márianosztrai engesztelő zarándoklat, hétfőn, 8-án lesz a szokott rend szerint.
● Kedden 17.45-kor lesz szentmise.
● Pénteken 17.45-kor lesz szentmise és utána a keresztút imádkozása a szokásos rend szerint.
● Előre hirdetjük a húsvéti szent három nap liturgiájának időpontjait. Nagycsütörtökön és nagypénteken 19.00-kor lesznek a szertartások, nagyszombat este a húsvéti vigília pedig 20.00-kor kezdődik majd. A szent három nap liturgiáját Dr. Kránitz Mihály atya tartja majd.
● Előre hirdetjük, hogy április 16-án, kedden, az esti szentmise után 18.15-től 20.30-ig külön gyónási lehetőség lesz, hogy mindenki megtisztult szívvel tudjon készülni húsvét szent ünnepére.