Hirdetések – 2018. március 25.

Nagypéntek szigorú böjti nap. Nem eszünk húst 14 éves kortól, 18 és 60 év között háromszor eszünk, és egyszer lakunk jól.

Nagyszombaton egész nap nyitva a templom a szentsírlátogatásra.

A nagyszombati körmenet lampionjaira 100 Ft-ot szeretnénk majd kérni.

Húsvétvasárnap tojásvadászat lesz a plébániakertben a gyerekeknek a 9,30-as szentmise után.

Húsvéthétfőn 9,30-kor lesz szentmise.

Április 8-án, irgalmasság vasárnapján egész napos szentségimádás lesz a templomban. Az órák szerinti beosztásra a jelentkezési lap hátul ki van téve.