Hirdetések – 2018. február 25.

2017 őszén újraindult a katekéta- és lelkipásztori munkatársképzés Vácott, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, akinek lenne kedve elköteleződni a gyermekek, fiatalok hitoktatása terén vagy akár a felnőttek hitének erősítésében. Hasonlóképpen az egyre sokrétűbb plébániai szolgálat is megkívánja a feladatok megosztását. A képzés hároméves, félévenként 13-14 szombaton folynak a tanítási órák. Részletek elérhetők a Főiskola honlapján.

Pénteken a márciusban születettekért lesz a szentmise felajánlva. Szeretettel várjuk őket.

Plébániai hittanra várjuk 7. osztályosokat és a tőlük idősebbeket minden kedden 16-tól 17 óráig a plébániára.

Március 2-án, pénteken a 17.45 órakor kezdődő szentmise után a hittanosok vezetik a keresztutat. Minden hittanost várunk.

Ferenc pápa arra hívta az egyházat, hogy lendülettel vágjunk bele a nagyböjt útjába. Kiváló alkalom lesz idén is erre a „24 óra az Úrért” kezdeményezés, amely arra hív bennünket, hogy a kiengesztelődés szentségét a szentségimádás keretében ünnepeljük meg. Minden egyházmegyében legalább egy templom nyitva fog maradni 24 órára folyamatosan, hogy alkalmat nyújtson a szentségimádásra és a szentségi gyónásra. Március 9-én az esti misétől kezdődően a következő nap esti miséjéig 24 órás szentségimádást tartunk templomunkban. A 24 óra forgatókönyve: pénteken a szentmise után családos keresztutat tartunk. Utána elcsendesülve lehetőségünk lesz egy „Jézus köszönöm…”, illetve egy „Jézus bocsáss meg…” lap megírására, ami alapján végezhetjük el az idei húsvéti szentgyónásunkat István, illetve Zoltán atyánál. Ezeket a lapokat összegyűrjük, majd elégetjük. A templomban kiteszünk lapot, amin az ezt követő szentségimádás 1-1 órájára lehet jelentkezni egészen másnap délutánig. Fontos, hogy éjszakára se hagyjuk őrizetlenül a templomot. Erre a szolgálatra várjuk például az apukákat. Szombaton 15-16 óráig Szilvi néni várja a gyerekeket az Oltáriszentség elé. 17 órától Pantali Marciék gitáros szentségimádásához lehet csatlakozni.