Hirdetések – 2017. december 3.

Adventben kedden és pénteken reggel 6 órakor kezdődnek a roráte szentmisék. Az első roráte kivételesen kedd helyett december 4-én, hétfőn lesz a decemberben születettekért felajánlva. Szeretettel várjuk őket.

A gyerekeket roráték után reggelizni várjuk a közösségi házban. Azok a gyerekek, akik legalább öt rorátén részt vesznek, jutalomkirándulásban részesülnek. Adventben csak szombaton lesz esti szentmise 17.45-kor.

Aki szeretne adventben Szent Ignác-i, személyesen vezetett lelkigyakorlatot végezni, István atyánál jelentkezzen.

Pénteken Szeplőtelen fogantatás ünnepe lesz.

A havi márianosztrai engesztelő zarándoklat hétfőn, december 4-én a szokott rend szerint lesz.

Az elmúlt hétvégi karitász perselybevételünk 102 800 Ft volt! Nagyon köszönjük mindenki nagylelkűségét.