Hirdetések – 2017. június 11.

– Apa-fiai-nagyapa kajakozás lesz a Szigetspiccen július 28–30-ig. Jelentkezés, részletek István atyánál.

– Június 18-án vasárnap a 8 órai szentmise csendes mise lesz, a 9-30-as ünnepi szentmise után lesz az úrnapi körmenet. Ebben a szentmisében adunk hálát az elmúlt iskolaévért.

– A havi márianosztrai engesztelő zarándoklat 12-én, hétfőn, a szokott rend szerint lesz.