Hirdetések – 2017. február 26.

– A nehézfiúk lelkigyakorlata után női lelkigyakorlatra hívjuk a hölgyeket. A lelki „fitness” Máriabesnyőn lesz a március 25-iki hétvégén. Jelentkezés István atyánál.

– Aki szeretne a nagyböjtben Szent Ignác-i lelkigyakorlatot végezni, István atyával egyeztessen. A templomban találni kihelyezett tájékoztatót.

– Szerdán hamvazószerda lesz, a szentmise 17.45-kor kezdődik. Szigorú böjti napról van szó. 14 éves kortól nem eszünk húst, 18 és 60 év között háromszor étkezünk, és csak egyszer lakunk jól.

– A nagyböjtben minden pénteken a szentmise után keresztutat tartunk.

– Nagymaroson folyamatos szentségimádás indul. Szeretettel várjuk a kismarosiak jelentkezését is. Bővebb információ István atyánál.

– A gyónási felkészülést segítő lelkitükör a templomból elvihető.

– Nagyböjt második és negyedik vasárnapján a 09.30-as szentmise után hittanos rejtvényes, színezős feladatlapot kapnak a gyerekek, amelyet a családok, testvérek közösen oldhatnak meg. A megfejtést a templomba kihelyezett zárt dobozba lehet bedobni húsvétig, eredményhirdetés a húsvéti időben lesz.

– István atya felelős plébánosként nem tartja lelkipásztorilag bölcs és támogatandó dolognak, hogy a gyermekek ne a saját egyházközségükben legyenek elsőáldozók, majd később bérmálkozók. Általánossá vált Magyarországon, hogy a katolikus iskolák elszívják a gyerekeket a plébániai közösségtől. István atya úgy fogalmazott : az iskola egyszer véget ér, és ha a gyermek, fiatal semmilyen módon nem kapcsolódott bele a plébániai közösség életébe, nagyon könnyen a hite is talajvesztetté válhat, elkallódhat. A gyerek itt, ebben a faluban él, alszik, eszik, itt él a családja, így ehhez a közösséghez kellene ezer szállal kötődjék – tette hozzá.