Liturgiamagyarázat – 2016. június 12.

Liturgiamagyarázat. 2016. június 12. (400. rész.)

Liturgikus szín: zöld.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek! – Ma az évközi 11. vasárnap van! Most folytatjuk a liturgiamagyarázatokat, hitünk rövid összefoglalását A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, összefoglalása alapján, kérdés – felelet formájában:

 

 

 1. Melyek az Egyház parancsolatai?

A következők:

1) Vasárnap és parancsolt ünnepeken vegyél részt a szentmisén és tartózkodj a munkától és az olyan tevékenységektől, amelyek akadályozhatják e napok megszentelését;

2) bűneidet évente legalább egyszer gyónd meg;

3) az Eucharisztiát legalább Húsvétkor vedd magadhoz;

4) az Egyház által meghatározott napokon tartózkodj a húseledeltől és tartsd meg a böjtöt;

5) lehetőségeid szerint segítsd az Egyházat anyagi szükségleteiben.

 

 1. Miért nélkülözhetetlen a keresztények erkölcsi élete az evangélium hirdetésében?

Mert az Úr Jézushoz hasonló életükkel a keresztények a többi embert vonzani tudják az igaz Istenben való hitre, építik az Egyházat, az evangélium lelkületével itatják át a világot és siettetik az Isten országának eljövetelét.

 

 

A TÍZPARANCSOLAT

 1. Én vagyok az Úr,a te Istened:
 2. Ne legyenek más isteneid rajtam kívül.
 3. Ne vedd hiába a te Uradnak, Istenednek nevét.
 4. Megemlékezzél arról, hogy az ünnepnapokat megszenteld.
 5. Tiszteld atyádat és anyádat.
 6. Ne ölj.
 7. Ne paráználkodjál.
 8. Ne lopj.
 9. Ne szólj hamis tanúságot felebarátod ellen.
 10. Ne kívánd más feleségét. Ne kívánd mások javait.

 

 1. Mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Az ifjúnak, aki ezzel a kérdéssel fordult hozzá, Jézus ezt válaszolja: „Ha el akarsz jutni az örök életre, tartsd meg a parancsokat”, majd hozzátette: „Jöjj és kövess engem” Jézus követése a parancsolatok megtartását jelenti. Ő nem eltörli a Törvényt, hanem meghívja az embert, hogy újra találja meg azt az isteni Mester személyében, aki önmaga tökéletesen megvalósítja, kinyilatkoztatja teljes tartalmát és tanúsítja az örökkévalóságát.

 

 

Kedves Testvérek! Most pedig imádkozzunk együtt a Plébános Urunkért, az egykor és most élő papokért, szerzetesekért, szolgálattevőkért, vezetőinkért, ellenfeleinkért, ellenségeinkért, édes magyar hazánkért, magyar nemzetünkért, és Európa keresztény megújulásáért:

 

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt, és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!” Amen.