Liturgiamagyarázat – 2016. január 17.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek! – Ma az évközi 2. vasárnap van! Most folytatjuk a liturgiamagyarázatokat, hitünk rövid összefoglalását A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, összefoglalása alapján, kérdés – felelet formájában:

 

– A múlt vasárnap befejeződött a Karácsonyi idő és most megkezdődött az „évközi idő”. – A Vízkereszt és Hamvazószerda, valamint Pünkösd és a következő Advent közötti összesen 34 hetet évközi időnek nevezzük. Idén, 2016-ban, február 10-én lesz Hamvazószerda! A liturgikus ruhák színe ebben a mostani időszakban zöld. – Ezzel a vasárnappal veszi kezdetét – a többi keresztény felekezet híveivel együtt – a keresztények egységéért való közös imádkozásunk. Egy héten keresztül, a hét minden napján más-más felekezet templomában – közösen imádkozunk!

 

 

  1. Mi az igazságosság?

Az igazságosság állandó és szilárd akarat arra, hogy megadja másoknak azt, amivel tartozik nekik. Az Isten iránti igazságosságot nevezzük a „vallásosság erényének”.

 

  1. Mi az erősség?

Az erősség adja a szilárdságot a nehézségek közepette és az állhatatosságot a jó keresésében, és képessé tesz arra is, hogy igaz ügyért az ember – ha kell – az életét is feláldozza.

 

  1. Mi a mértékletesség?

A mértékletesség fékezi az élvezetvágyat, biztosítja az uralmat az ösztönök felett, és lehetővé teszi a teremtett javak kiegyensúlyozott használatát.

 

  1. Mik az isteni erények?

Azok az erények, amelyeknek eredete, motívuma és közvetlen tárgya maga az Isten. A megszentelő kegyelemmel áradnak az emberbe, képessé tesznek arra, hogy kapcsolatban éljünk a Szentháromsággal, megalapozzák és lelkesítik a keresztény ember erkölcsi tevékenységét, és elevenné teszik az emberi erényeket.

 

  1. Melyek az isteni erények?

Az isteni erények a hit, a remény és a szeretet.

 

  1. Mi a hit?

A hit az az isteni erény, amellyel hiszünk Istenben és mindabban, amit ő kinyilatkoztatott és az Egyház hinnünk elénk ad, mert az Isten maga az igazság. A hittel az ember szabadon ráhagyatkozik az Istenre. Ezért, aki hisz, törekszik megismerni és megtenni az Isten akaratát, mert „a hit a szeretet által tevékeny”.

 

 

Kedves Testvérek! Most pedig imádkozzunk együtt a Plébános Urunkért, az egykor és most élő papokért, szerzetesekért, szolgálattevőkért, vezetőinkért, ellenfeleinkért, ellenségeinkért, édes magyar hazánkért, magyar nemzetünkért, és Európa keresztény megújulásáért:

 

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt, és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!” Amen.