Hirdetések – 2015. május 8.

Major Sándor atya temetése 2015. május14-én, csütörtökön 11:00 órakor lesz. Az életéért bemutatott hálaadó szentmise után helyezzük örök nyugalomra a templomunk kertjében. Végrendeletében kérte, hogy virágot és koszorút ne hozzunk a temetésére. Az erre szánt összeget végakarata szerint a templom perselyébe dobhatjuk.

A gyerekek rorátés jutalom kirándulását, május 12-én kedden tartjuk. Gyülekező: 8:45-kor a nagymarosi kompnál.

A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó május 16-án, szombaton lesz.

Azokat, akik hétköznap járnak szentmisére, kedden a szentmise után, a plébánián István atya szeretettel várja egy rövid találkozóra.

Jövő vasárnap, május 17-én mennybemenetel ünnepe.

A Márianosztrai havi engesztelő zarándoklat a szokott rend szerint 2015. május 11-én lesz.

Csütörtökön az egész napos szentségimádás elmarad. A temetés után az atyákat szeretnénk megvendégelni, aki tud süteménnyel hozzájárulni a vendéglátáshoz, kérjük a plébániára legyen szíves betenni.

István atya