Hirdetések – 2015. március 29.

A húsvéti szent három napban a misék előtt már nem lesz gyóntatás. A hétköznapi szentmise előtt van lehetőség a szentgyónás elvégzésére. Ha valaki külön időpontot szeretne, az atyákkal egyeztessen.

A nagyhét programjainak időpontjai a templom bejárata mellől elvihetők.

Szeretettel kérjük, hogy virágvasárnap és a szent három napban a karzatot hagyjuk szabadon az énekkar számára.

A szent három napban a liturgia-magyarázatok 10 perccel a liturgiák előtt elkezdődnek. Lehetőségeinkhez mérten próbáljunk időben megérkezni.

Köszönjük mindenki segítségét azért a munkáért, amit templomunk húsvéti nagytakarításakor végzett.

2015. április 1-jén, szerdán a ministránsoknak próba 19:15 órától a templomban.

Április 4-én, nagyszombaton, a feltámadási vigília ünnep előtt lampionokat fogunk osztani. Kérjük, 100 forinttal járuljunk hozzá a költségekhez.

A krizmaszentelési szentmise Vácott április 2-án, nagycsütörtökön 10 órakor kezdődik. Mindenkit szeretettel hívunk, hogy együtt imádkozzunk papjainkért.

Húsvétvasárnap, április 5-én a Szentatya Urbi et Orbi áldást ad, mely a televízión keresztül is teljes búcsú elnyerésével jár.

Amit az agapéra szánunk Nagycsütörtökön és nagyszombaton, azt a liturgia kezdete előtt fél órával a plébánián tudjuk elhelyezni.

Nagycsütörtökön éjfélig van virrasztás a kismarosi templomban, nagyszombaton 10-től 19 óráig. Kérjük, iratkozzunk fel a sekrestyében, hogy ki mikor tud jönni.

Nagypéntek szigorú böjti nap. 14 éves kortól nem eszünk húst, 18 és 60 év között háromszor eszünk, egyszer lakunk jól.

Húsvétvasárnap a fél 10-es szentmise végén ételáldás lesz. Bátorítjuk a kedves testvéreket, hogy hozzanak egy kis süteményt, sonkát, vagy más étket, amit szeretnének megáldatni. A szentmisét követően ezekkel az ételekkel kínálhatjuk meg egymást a plébániakertben. A megáldandó ételeket a szentmise előtt le lehet tenni az oltár elé, vagy közvetlenül az ételáldás előtt is ki lehet hozni.